Raport bieżący nr 08/2015
Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014.