Raport bieżący nr 08/2015
Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014.

RAPORT BIEŻĄCY NR 08/2015

Data sporządzenia
2015-04-22
Raport bieżący nr
08/2015
Skrócona nazwa emitenta
EuCO S.A.

 


Temat:  Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014.

Podstawa prawna ogólna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”) informuje iż jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2014 rok, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 1/2015 na dzień 30 kwietnia 2015 r. zostanie opublikowany w dniu 27 kwietnia 2015 roku.

 

Podstawa prawna szczegółowa: Podstawa prawna: §103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm)

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu
Jolanta Zendran                  2015-04-22
Członek Zarządu
Agata Rosa                         2015-04-22