Raport bieżący nr 07/2015
Wybór biegłego rewidenta

RAPORT BIEŻĄCY NR 07/2015

Data sporządzenia
2015-04-13
Raport bieżący nr
07/2015
Skrócona nazwa emitenta
EuCO S.A.

 


Temat:  Wybór biegłego rewidenta

Podstawa prawna ogólna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza, działając na podstawie 24 pkt 2 lit. g Statutu Spółki, wybrała do badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy kapitałowej EuCO SA za lata finansowe 2015 -2016, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, biegłego rewidenta – ECA Seredyński i Wspólnicy Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków), wpisanego na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 3115.

Aktualna umowa z firmą ECA Seredyński i Wspólnicy sp. z o.o. sp.k. zostanie zawarta w celu:

  • przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A za I półrocze 2015 i I półrocze 2016 roku zgodnie z MSR/MSSF,
  • przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK EuCO za I półrocze 2015 i 2016 rok zgodnie z MSR/MSSF,
  • badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A za 2015 i 2016 rok zgodnie z MSR/MSSF,
  • badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK EuCO za 2015 i 2016 rok zgodnie z MSR/MSSF

Podmiot ten badał sprawozdanie finansowe Spółki w zakresie prowadzenia odpowiednio przeglądów i badań półrocznych oraz rocznych, jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Umowa zostanie zawarta na okres pozwalający na wykonanie przedmiotu umowy.

 

Podstawa prawna szczegółowa: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu
Jolanta Zendran                  2015-04-13
Członek Zarządu
Agata Rosa                         2015-04-13