Raport bieżący nr 07/2014
Informacja o transakcjach podmiotu powiązanego z osobą mającą dostęp do informacji poufnych