Raport bieżący nr 07/2014
Informacja o transakcjach podmiotu powiązanego z osobą mającą dostęp do informacji poufnych

RAPORT BIEŻĄCY NR 07/2014

Data sporządzenia
2014-01-28
Raport bieżący nr
7/2014
Skrócona nazwa emitenta
EuCO S.A.

 


 

Temat: Informacja o transakcjach podmiotu powiązanego z osobą mającą dostęp do informacji poufnych

TREŚĆ RAPORTU

Podstawa prawna ogólna :
art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 28 stycznia 2014 roku otrzymał na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki– Pana Daniela Kubacha , że spółka Kubach Investment LtD zawarła w dniu 24.01.2014r. transakcje dotyczące zbycia akcji Spółki. W wyniku transakcji w dniu 24 stycznia 2014r. dokonano zbycia 438 381 akcji za łączną kwotę 6 005 819,60, średnia cena za jedną akcję wynosiła 13,70 zł.

Pan Daniel Kubach wchodzi w skład organów zarządzających spółki Kubach Investment LtD i posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących tego podmiotu oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej.

Wszystkie transakcje dotyczące sprzedaży akcji Spółki dokonane zostały w dniu 24.01.2014 roku na podstawie umów sprzedaży akcji zawartych poza rynkiem regulowanym.

Osoba zobowiązana do przekazania informacji wchodząca w skład organu nadzorującego Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. wyraziła zgodę na opublikowanie danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Wiceprezes Zarządu
Jolanta Zendran                  2014-01-28
Członek Zarządu
Agata Rosa                         2014-01-28