Raport bieżący nr 06/2014
Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta