Raport bieżący nr 05/2015
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

RAPORT BIEŻĄCY NR 05/2015

Data sporządzenia
2015-03-04
Raport bieżący nr
05/2015
Skrócona nazwa emitenta
EuCO S.A.

 


Temat:  Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Podstawa prawna ogólna:

Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 4 marca 2015 r. od Pana Krzysztofa Lewandowskiego – Prezesa Zarządu Emitenta zawiadomienia, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, o nabyciu łącznie 6 215 akcji Spółki. Zakres informacji zawartych w przedmiotowym zawiadomieniu przedstawia załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna szczegółowa: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych w związku z § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu
Jolanta Zendran                  2015-03-04
Członek Zarządu
Agata Rosa                         2015-03-04