Raport bieżący nr 05/2014
Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta