Raport bieżący nr 03/2015
Nabycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną – uzupełnienie

RAPORT BIEŻĄCY NR 03/2015

Data sporządzenia
2015-02-24
Raport bieżący nr
03/2015
Skrócona nazwa emitenta
EuCO S.A.

 


Temat: Nabycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną – uzupełnienie

Podstawa prawna ogólna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań („Emitent”) w uzupełnieniu raportu nr 27/2014 z 31 grudnia 2014 roku informuje o rejestracji w dniu 23 lutego 2015 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian umowy spółki pod firmą Kancelaria Radców Prawnych EUCO Joanna Smereczańska – Smulczyk i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Legnicy („Kancelaria”). Zmiany umowy dotyczyły par. 7 Umowy.

Zgodnie z powyższą zmianą Emitent, jako komandytariusz ma prawo do 0,1% udziału w zyskach Kancelarii, spółka EuCO S.C.Sp z siedzibą w Luksemburgu jako komandytariusz ma prawo do 98,9% udziału w zyskach Kancelarii, Joanna Smereczańska – Smulczyk jako komplementariusz ma prawo do 1% udziału w zyskach Kancelarii.

Tym samym zrealizował się wskazany w raporcie 27/2014 skutek – nabycia przez Grupę Kapitałową EuCO udziału 9% w zysku Kancelarii Radców Prawnych EuCO Joanna Smereczańska-Smulczyk i Wspólnicy sp. komandytowa, co spowodowało, że Emitent kontroluje bezpośrednio i pośrednio 99% udziału w zysku Kancelarii.

 

Podstawa prawna szczegółowa: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu
Jolanta Zendran                  2015-02-24
Członek Zarządu
Agata Rosa                         2015-02-24