Raport bieżący nr 03/2013


RAPORT BIEŻĄCY NR 03/2013

Data sporządzenia 2013-04-02
Raport bieżący nr 03/2013
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku.

TREŚĆ RAPORTU

Podstawa prawna ogólna : art. 65 ust.1 wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka) przekazuje wykaz raportów bieżących i okresowych podanych do publicznej wiadomości w 2012 roku. Zarząd Spółki informuje, że wszystkie raporty przekazane do publicznej wiadomości są dostępne na stronie internetowej Spółki www.euco.pl jak również w siedzibie Spółki w Legnicy przy ul. M. Kolbe 18.

Podstawa prawna: art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Członek Zarządu: Jolanta Zendran                 2013-04-02
Członek Zarządu:   Agata Rosa                        2013-04-02