Raport bieżący nr 02/2015
Zawiadomienie Członka Zarządu dotyczące transakcji na akcjach

RAPORT BIEŻĄCY NR 02/2015

Data sporządzenia
2015-02-18
Raport bieżący nr
02/2015
Skrócona nazwa emitenta
EuCO S.A.

 


Temat: Zawiadomienie Członka Zarządu dotyczące transakcji na akcjach

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 18.02.2015 roku otrzymał od Członka Zarządu Spółki zawiadomienia o dokonaniu transakcji na akcjach Spółki polegającej na zbyciu akcji pod tytułem darmym przez Członka Zarządu oraz nabyciu tych akcji przez osobę blisko związaną z Członkiem Zarządu. Zgodnie z treścią zawiadomień:

Jolanta Zendran Wiceprezes Zarządu Emitenta poinformowała, że w dniu 02.02.2015 r. na skutek wykonania zawartej umowy darowizny doszło do przeniesienia praw własności 10 000 (dziesięciu tysięcy) akcji Emitenta na współmałżonka Mirosława Zendrana.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu
Jolanta Zendran                  2015-02-18
Członek Zarządu
Agata Rosa                         2015-02-18