Raport bieżący nr 02/2014
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych