Raport bieżący nr 02/2014
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

RAPORT BIEŻĄCY NR 02/2014

Data sporządzenia
2014-01-28
Raport bieżący nr
2/2014
Skrócona nazwa emitenta
EuCO S.A.

 


 

Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka, EuCO) informuje, że w dniu 27.01.2014 r. Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z par. 24 pkt 2 lit. G Statutu Spółki, podjęła uchwałę, na podstawie której dokonano wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2014. Podmiotem tym została firma ECA Seredyński i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą  w Krakowie (31-523) przy ul. Moniuszki 50, wpisana na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 3115. Spółka korzystała wcześniej z usług doradczych wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w zakresie przeprowadzenia odpowiednio przeglądów i badań półrocznych oraz rocznych, jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2011, 2012 i 2013.

Aktualna umowa z firmą ECA Seredyński i Wspólnicy Sp.k. zostanie zawarta w celu:

  • przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. za I półrocze 2014 roku zgodnie z MSR/MSSF,
  • przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Europejskiego Centrum Odszkodowań za I półrocze 2014 roku zgodnie z MSR/MSSF,
  • badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. za 2014 rok zgodnie z MSR/MSSF,
  • badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego G za 2014 rok zgodnie z MSR/MSSF.

Umowa z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zawarta zostanie na czas wykonania przedmiotu umowy.

Wyniki prac określonych powyżej zostaną przekazane w osobnym raporcie.

Wybór nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 19 RMF GPW.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Wiceprezes Zarządu                      Jolanta Zendran                              28.01.2014r.
Członek Zarządu                             Agata Rosa                                   28.01.2014r.