Raport bieżący nr 02/2013


RAPORT BIEŻĄCY NR 02/2013

Data sporządzenia 2013-01-28
Raport bieżący nr 2/2012
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka, EuCO) informuje, że w dniu 28.01.2013 r. Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z par. 24 pkt 2 lit. G Statutu Spółki, podjęła uchwałę, na podstawie której dokonano wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2012. Podmiotem tym została firma ECA Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-523) przy ul. Moniuszki 50, wpisana na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 3115. Spółka korzystała wcześniej z usług doradczych z zakresu MSR/MSSF wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w zakresie przeprowadzenia odpowiednio przeglądów i badań półrocznych oraz rocznych, jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Aktualna umowa z firmą ECA Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o. zostanie zawarta w celu:

  • przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. za I półrocze 2013 roku zgodnie z MSR/MSSF,
  • przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK EuCO za I półrocze 2013 roku zgodnie z MSR/MSSF,
  • badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. za 2013 rok zgodnie z MSR/MSSF,
  • badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK EuCO za 2013 rok zgodnie z MSR/MSSF.

Umowa z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zawarta zostanie na czas wykonania przedmiotu umowy.

Prace określone powyżej zostaną przekazane w osobnym raporcie.

Wybór nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 19 RMF GPW.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Członek Zarządu                             Jolanta Zendran                              28.01.2013r.
Członek Zarządu                             Agata Rosa                                     28.01.2013r.