Raport bieżący nr 01/2017
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 stycznia 2017 r.