Raport bieżący nr 01/2014
Informacja o transakcjach podmiotu powiązanego z osobą mającą dostęp do informacji poufnych