Raport bieżący nr 01/2014
Informacja o transakcjach podmiotu powiązanego z osobą mającą dostęp do informacji poufnych

RAPORT BIEŻĄCY NR 01/2014

Data sporządzenia
2014-01-13
Raport bieżący nr
1/2014
Skrócona nazwa emitenta
EuCO S.A.

 


 

Temat: Informacja o transakcjach podmiotu powiązanego z osobą mającą dostęp do informacji poufnych

TREŚĆ RAPORTU

Podstawa prawna ogólna :

art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 13 stycznia 2014 roku otrzymał na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie od Wiceprezes Jolanty Zendran o transakcjach dokonanych przez jej małżonka Mirosława Zendran.
W zawiadomieniu poinformowano, że Mirosław Zendran nabył w dniu 10 stycznia 2014 roku akcje Spółki.

W wyniku transakcji w dniu 10.01.2014 roku dokonano zakupu 3200 sztuk akcji za łączna kwotę 44 786,57 zł, średnia cena jednej akcji wynosiła 13,96 zł.

Pan Mirosław Zendran pozostaje w związku małżeńskim z Wiceprezes Zarządu – Panią Jolantą Zendran, która posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących Spółki

Wszystkie transakcje dotyczące akcji Spółki dokonane zostały w dniu 10.01.2014 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesji zwykłej.

Osoba zobowiązana do przekazania informacji wyraziła zgodę na opublikowanie danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Wiceprezes Zarządu
Jolanta Zendran                  2014-01-13
Członek Zarządu
Agata Rosa                         2014-01-13