Raport bieżący (07/2015) ws. Wyboru biegłego rewidenta

Utworzono: 13 kwietnia 2015r.

Raport bieżący (07/2015) ws. Wyboru biegłego rewidenta

Zarząd Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 13.04.2015 Rada Nadzorcza, działając na podstawie 24 pkt 2 lit. g Statutu Spółki, wybrała do badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy kapitałowej EuCO SA za lata finansowe 2015 -2016, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, biegłego rewidenta – ECA Seredyński i Wspólnicy Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie.

Aktualna umowa z firmą ECA Seredyński i Wspólnicy sp. z o.o. sp.k. zostanie zawarta w celu:

  • przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A za I półrocze 2015 i I półrocze 2016 roku zgodnie z MSR/MSSF,
  • przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK EuCO za I półrocze 2015 i 2016 rok zgodnie z MSR/MSSF,
  • badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A za 2015 i 2016 rok zgodnie z MSR/MSSF,
  • badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK EuCO za 2015 i 2016 rok zgodnie z MSR/MSSF

Pełna treść raportu: http://bit.ly/1FEtXHA