Raport bieżący (07/2015) ws. Wyboru biegłego rewidenta