Raport bieżący nr 27/2011

RAPORT BIEŻĄCY NR 27/2011

Data sporządzenia

2011-10-24

Raport bieżący nr

27/2011

Skrócona nazwa emitenta

EuCO S.A.

Temat: Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2011r.

 

TREŚĆ RAPORTU

 

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. informuje o zmianie terminu publikacji Skonsolidowanego Raportu za III kwartał 2011r. Zgodnie z raportem bieżącym nr 8/2011
z dnia 31 stycznia 2011r., raport miał zostać opublikowany dnia 14 listopada 2011r., natomiast publikacja raportu nastąpi dnia 10 listopada 2011r.

 

Podstawa prawna: par. 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Prokurent

Jolanta Zendran 2011-10-24