Raport bieżący nr 22/2011

RAPORT BIEŻĄCY NR 22/2011

Data sporządzenia

2011-07-28

Raport bieżący nr

22/2011

Skrócona nazwa emitenta

EuCO S.A.

Temat: Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych

 

 

 

TREŚĆ RAPORTU

Podstawa prawna ogólna :

art. 160 ust. 4 pkt 2 ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. ( Spółka) informuje, że w dniu 28 lipca 2011 roku otrzymał na podstawie art.160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie, iż podmiot zależny – w rozumieniu art. 4 ust.15 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – od osoby mającej dostęp do informacji poufnych, nabył:

– 1970 akcji Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. po cenie 13,25 zł za jedną akcję – w wyniku transakcji zakupów dokonanych w dniu 25 lipca 2011r roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 26 lipca 2011 roku,

Osoba zobowiązana do przekazania informacji wchodząca w skład organu nadzorczego Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

 

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 pkt 2 ustawy o obrocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

   

Prokurent

Jolanta Zendran 2011-07-28