Radio


media radio

Stacja Start  Tytuł  Temat
Polskie Radio 4
Radio Łódź
Radio Kraków
Radio Bydgoszcz
Radio Białystok
Radio Kampus
 04-05.08.2012 „Ubezpieczenie OC za granicą”  Miałeś wypadek za granicą – wezwij policję i spisz wspólne oświadczenie z innymi uczestnikami zdarzenia – radzą prawnicy. Wciąż wielu Polaków poszkodowanych w zdarzeniach komunikacyjnych poza granicami kraju popełnia błędy i nie może uzyskać należnych świadczeń.

Paweł Lewandowski, radca prawny z Kancelarii Europejskiego Centrum Odszkodowań radzi, aby poszkodowany Polak wezwał do wypadku policję, bo w wielu krajach brak notatki funkcjonariusza może uniemożliwiać staranie się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Nie radzi natomiast wzywać policji do tak zwanych szkód parkingowych, bo często zagraniczni funkcjonariusze sympatyzują z obywatelem swojego kraju, a nie poszkodowanym obcokrajowcem. Problemem może być też bariera językowa. 


Radio PiN 01.08.2012  „Wiadomości” Materiał na temat kroków, które należy podjąć, gdy przydarzy nam się wypadek za granicą.