Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 r.

Utworzono: 13 maja 2013 r.

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 r.

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. opublikował skonsolidowany raportu kwartalny za I kwartał 2012r.

Z pełną treścią raportu można się zapoznać w zakładce: : „Relacje Inwestorskie”- „raporty” – „raporty okresowe”