Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2012r.

Utworzono: 12 listopada 2012 r.

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2012r.

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. opublikował skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012r.

Z pełną treścią raportu można się zapoznać w zakładce: : „Relacje Inwestorskie”- „raporty” – „raporty okresowe”