Publikacja skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2012r.

Utworzono: 11 marca 2013 r.

Publikacja skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2012r.

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. opublikował skonsolidowany i  jednostkowy raport roczny za 2012r.

Z pełną treścią raportu można się zapoznać w zakładce: : „Relacje Inwestorskie”- „raporty” – „raporty okresowe”