Pomagamy poszkodowanym już od 15 lat!

Zawsze po Twojej stronie


Informujemy, że raport okresowy, zawierający skonsolidowane wyniki finansowe GK EuCO za I półrocze 2016 został opublikowany. Jego pełna treść znajduje się w zakładce „Strefa Inwestora”.

http://www.euco.pl/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-okresowe/rok-2016