Publikacja okresowego, skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej EuCO S.A. za I półrocze 2016 roku

Informujemy, że raport okresowy, zawierający skonsolidowane wyniki finansowe GK EuCO za I półrocze 2016 został opublikowany. Jego pełna treść znajduje się w zakładce „Strefa Inwestora”.

https://euco.pl/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-okresowe/rok-2016