Publikacja okresowego, skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej EuCO S.A. za I półrocze 2016 roku

Informujemy, że Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EuCO S.A. za III kwartał 2016r zostało opublikowane. Jego pełna treść znajduje się w zakładce „Strefa Inwestora”.

Link: http://bit.ly/2fNnUMu