Przyczynienie – czyli kiedy Ubezpieczyciel może obniżyć wypłacane odszkodowanie.