Przy kosztach leczenia bardzo ważne jest to, że poszkodowany ma prawo zażądać ich pokrycia z góry

Wystarczy tylko, że poszkodowany uprawdopodobni wystąpienie kosztów poprzez przedłożenie rachunków czy zaświadczeń i może zwrócić się do sprawcy szkody, jego ubezpieczyciela, o wyłożenie potrzebnej kwoty z góry.