Przekaż 1% podatku dla Fundacji „EuCO DZIECIOM”

FUND1

Utworzono: 30 stycznia 2014r.

Przekaż 1% podatku dla Fundacji „EuCO DZIECIOM”

Fundacja „EuCO DZIECIOM” działa od kwietnia 2009 roku na terenie całej Polski. Jej założycielem jest Europejskie Centrum Odszkodowań, największa w Europie Środkowej firma, która pomaga w uzyskiwaniu od towarzystw ubezpieczeniowych odszkodowań dla ofiar wypadków.

Fundacja znajduje się na liście Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wśród innych organizacji pomagających osobom w trudnej sytuacji życiowej, działających na rzecz ochrony zdrowia i życia, niosących pomoc niepełnosprawnym. Należy do najaktywniejszych polskich organizacji charytatywnych.

Fundacja przede wszystkim wspiera indywidualne procesy leczenia i rehabilitacji dzieci z terenu całej Polski, także po wypadkach komunikacyjnych, czyli z zakresu działania, którym zajmuje się Spółka EuCO.

FUND1

Prócz tego Fundacja m.in. poprzez zakup sprzętu sportowego wspiera działalność sportową dzieci w kilku szkołach podstawowych (w tym w SP nr 9 w Legnicy i drużynę sportową UK9); wspiera dzieci z rodzin ubogich poprzez dofinansowane zakupu ubrań, przyborów szkolnych oraz leczenia; dofinansowuje działalność Domu Małego Dziecka w Jaworze oraz Domu Dziecka Sióstr Św. Elżbiety w Legnic; wspiera Fundację Słonie na Balkonie w Łodzi zajmującą się problemami psychologicznymi i psychiatrycznymi dzieci. Fundacja organizuje akcję Bezpiecznych Przedszkolaków i Pierwszaków w legnickich szkołach, rozdając kamizelki odblaskowe dla dzieci wybierających się na wycieczki szkolne. Od lat aktywnie uczestniczy także w organizacji imprez integracyjnych i sportowych dla dzieci ( Dzień Dziecka, Mikołajki, spotkania integracyjne, Ferie zimowe, wakacje letnie

Środki, którymi dysponuje Fundacja pochodzą głównie od Donatora, ale coraz częściej otrzymujemy wpłaty od osób zainteresowanych wspieraniem celów charytatywnych. W tym miejscu, w imieniu Fundacji oraz firmy EuCO, chcemy serdecznie podziękować Państwu za wszelkie wpłaty dokonane przez Państwa na rzecz Fundacji w poprzednich latach.

Zgodnie z Ustawą o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie, status nadany Fundacji „EuCO DZIECIOM” pozwoli tym, którzy chcą pomóc dzieciom, przekazać na rzecz Fundacji 1 procent swojego podatku dochodowego.

nr konta: 51 1910 1048 2404 0129 4657 0001 KRS 0000304686

dla wpłat z zagranicy:

Deutsche Bank PBS SA
SWIFT: DEUTPLPK
nr konta: PL51 1910 1048 2404 0129 4657 0001