Prezes Zarządu EuCO kupuje akcje własnej spółki.

Krzysztof Lewandowski, kierujący grupą kapitałową EuCO będącej liderem na rynku odszkodowań w Europie Środkowo-Wschodniej, dokonał zakupu akcji spółki. Jak poinformowała spółka transakcje miały miejsce na rynku regulowanym GPW w Warszawie podczas zwykłej sesji giełdowej.

W wyniku szeregu transakcji Prezes nabył łącznie 14 337 sztuk po średniej cenie 35,71. W sumie na zakup pakietu akcji wydał ponad pół miliona złotych, a akcje ostatecznie podrożały na koniec dnia o 7,5%, podczas gdy w ciągu dnia rosły nawet o prawie 16%. Prezes zapytany o zakup akcji powiedział, że jest on wyrazem jego długoterminowej wiary w spółkę oraz traktuje go jako bardzo dobrą inwestycję i lokatę swojego kapitału.

W wyniku zakupu pakietu akcji Krzysztof Lewandowski posiada obecnie prawie 1,63 mln akcji co stanowi 29,1% ogólnej liczby głosów w spółce.

 pre-euco