Prezes Krzysztof Lewandowski i Wiceprezes Jolanta Zendran oraz Europejskie Centrum Odszkodowań wyróżnieni przez Wolontariat „Dobre Serce“.