Prasa branżowa wysoko ocenia wyniki finansowe EuCO