Prasa branżowa wysoko ocenia wyniki finansowe EuCO

Utworzono: 26 sierpnia 2013r.

Prasa branżowa wysoko ocenia wyniki finansowe EuCO

Po publikacji skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej EuCO za I półrocze 2013 r (https://euco.pl/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-okresowe) w prasie branżowej pojawiły się komentarze na temat kondycji finansowej Grupy oraz jej atrakcyjności pod względem inwestycyjnym.

Gazeta Ubezpieczeniowa pisze o „Udanych sześciu miesiącach EUCO.” Stockwatch zauważa, że „Kurs EuCO szybko oswoił się z wynikami za ubiegły oraz rekomenduje akcje EuCO jako jedną z sześciu najciekawszych propozycji dywidendowych na zakończenie wakacji.

W ocenie działalności EuCO eksperci podkreślają wzrost liczby prowadzonych spraw sądowych o 36% oraz rozwój segmentu działalności zajmującego się cesjami wierzytelności. Istotnym elementem sukcesu Grupy jest działalność Kancelarii Radców Prawnych EuCO, która prowadzi sądowe dochodzenie odszkodowań i która zanotowała wzrost wpływów gotówkowych o 119% w porównaniu do pierwszego półrocza 2012 roku.

Autorzy opracowań cytują słowa Prezesa EuCO Krzysztof Lewandowskiego, który zapowiada, dalszy wzrost wpływów gotówkowych w kolejnych kwartałach.

Prezes Lewandowski zapowiada także dalszy intensywny rozwój spółek zależnych Grupy Kapitałowej EuCO na rynkach zagranicznych: Czechach, Słowacji, Węgrzech i Rumunii.