Powołanie Zarządu EuCO na kolejną kadencję

Utworzono:27 maja 2013 r.

Powołanie Zarządu EuCO na kolejną kadencję

Rada Nadzorcza Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. podjęła w drodze uchwały decyzję w sprawie powołania Zarządu na kolejną kadencję w niezmienionym składzie.

Z pełną treścią raportu można się zapoznać w zakładce: : „Relacje Inwestorskie”- „raporty” – „raporty bieżące”