Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze uchwały o dokooptowaniu.

Utworzono: 28 listopada 2014r.

Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze uchwały o dokooptowaniu.

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. informuje, iż w związku ze złożoną rezygnacją z zasiadania w Radzie Nadzorczej Członka Rady Nadzorczej, o której spółka informowała raportem nr 22/2014 , Rada Nadzorcza na podstawie § 19 ust. 3 Statutu Spółki powołała nowego Członka Rady Nadzorczej – Panią Agnieszkę Papaj, w drodze uchwały o dokooptowaniu. Powołanie członka Rady Nadzorczej w drodze uchwały o dokooptowaniu, wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

Pełna treść Raportu Bieżącego nr 24/2014: 

http://tiny.pl/qbr5z