Poparcie Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy