Poparcie Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy

Utworzone: 27 maja 2013 r.

Poparcie Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy

Rada Nadzorcza Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. poinformowała, że w drodze uchwały podjęła decyzję w sprawie poparcia wniosku Zarządu kierowanego do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy.

Z pełną treścią raportu można się zapoznać w zakładce: : „Relacje Inwestorskie”- „raporty” – „raporty bieżące”