Ponad 800 000 tytułem zadośćuczynienia oraz 750 000 skapitalizowanej renty dla pasażera motocykla

We wrześniu 2009 r. doszło do wypadku drogowego, w wyniku którego ciężkich obrażeń ciała doznał Pan Jan, pasażer motocykla. Poszkodowany przez prawie miesiąc przebywał na oddziale intensywnej terapii nieprzytomny, niewydolny oddechowo, po czym przeniesiony został na oddział chirurgiczny, następnie na oddział rehabilitacji neurologicznej. Pan Jan do dnia dzisiejszego kontynuuje leczenie w poradni neurologicznej, wymaga stałej farmakoterapii oraz opieki osób trzecich, nie jest zdolny do pracy.

EuCO S. A. w imieniu Poszkodowanego zgłosiło roszczenia z tytułu zadośćuczynienia i kosztów do ubezpieczyciela, po skompletowaniu dokumentacji w dniu 26.11.2009 r. W grudniu 2009 r. uzyskaliśmy dla Pana Jana pierwszą zaliczkę w wysokości 30 000 zł. Dla Poszkodowanego zgłosiliśmy również roszczenia z tytułu renty zwiększonych potrzeb oraz renty wyrównawczej. Na etapie przedsądowym uzyskaliśmy dla Pana Jana 125 000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz ponad 30 000 zł kosztów. Ubezpieczyciel uznał również roszczenia rentowe wysokości 5 600 zł kwartalnie. Na etapie sądowym wywalczyliśmy dla Pana Jana dodatkowo ponad 650 000 zł.

W kwietniu 2018 r. zgłosiliśmy podwyższenie roszczeń rentowych. W maju 2018 r. Ubezpieczyciel podwyższył świadczenie do kwoty 6 420 zł kwartalnie i wypłacił wyrównanie na ponad 14 000 zł. Następnie rozpoczęliśmy rozmowy z Towarzystwem Ubezpieczeń w zakresie kapitalizacji renty. Ostatecznie w czerwcu 2018 r. podpisaliśmy ugodę na kapitalizację roszczeń rentowych w wysokości 750 000 zł.