Ponad 300 tys. i renta zamiast 60 tys. dla naszego Klienta.

W listopadzie 2003 r. nasz Klient uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu jako pasażer pojazdu osobowego, w którego tył wjechał bus. Miał wtedy 17 lat, był uczniem szkoły zawodowej na kierunku mechanik/blacharz i uczył się zawodu w jednym z warsztatów. Odnosił również sukcesy sportowe jako biegacz długodystansowy. Wypadek zmienił całkowicie jego życie. Klient doznał poważnego urazu czaszki i mózgu. Pozostała mu ciężka encefalopatia i ubytek kości czaszki. Od tamtej pory nie jest w stanie uprawiać sportu ani pracować. Wymaga pomocy i opieki osób trzecich. Ubezpieczyciel przyznał w 2006 r. Poszkodowanemu tylko 60 tys. zł zadośćuczynienia.

Po otrzymaniu sprawy naszego Klienta i skompletowaniu dokumentów wnieśliśmy odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Dzięki naszym staraniom uzyskaliśmy dla Poszkodowanego dopłatę do zadośćuczynienia w kwocie 241 500 zł, dopłatę renty wyrównawczej za 3 lata wstecz w kwocie ponad 55 tys., oraz dalszą rentę od czerwca 2018 r. w kwocie miesięcznej nieco ponad 1,5 tys.  Dodatkowo Klient otrzymał również wyrównanie renty na zwiększone potrzeby za 3 lata wstecz w kwocie niemal 9 tys. zł, oraz dalszą rentę od czerwca 2018 r. w kwocie miesięcznej ponad 300 zł.

Obecnie prowadzimy dalsze czynności negocjacyjne z ubezpieczycielem aby uzyskać kolejną dopłatę do zadośćuczynienia dla Klienta w drodze ugody oraz skapitalizować roszczenia rentowe.