Ponad 1,5 miliona zł dla Klientki EuCO!

W zeszłym roku informowaliśmy o sprawie naszej Klientki, która w następstwie wypadku komunikacyjnego z 2015 r. doznała szeregu ciężkich obrażeń uniemożliwiających jej normalne funkcjonowanie. (https://euco.pl/aktualnosci/700-tys-w-drodze-ugody-dla-poszkodowanej-w-wypadku/) W tej sprawie została zawarta ugoda na łączną kwotę 700.000 zł z wyłączeniem roszczeń rentowych i kosztów programu pomocowego. W ostatnim czasie na skutek podjętego leczenia i silnego samozaparcia Poszkodowana postanowiła wznowić naukę i powrócić na studia.

Za zgodą nasze Klientki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. podjęło negocjacje w celu kapitalizacji renty na zwiększone potrzeby, którą wcześniej dla niej uzyskaliśmy. W toku podjętych negocjacji została zawarta kolejna ugoda na łączną kwotę 800.000 zł. Tak więc dzięki naszej pomocy Poszkodowana otrzymała już łącznie ponad 1,5 mln zł. To jeszcze nie koniec, ponieważ nadal istnieje możliwość zgłoszenia renty z tytułu niezdolności do pracy. Pozwoli to na powrót do sprawy gdyby po zakończeniu nauki Klientka nie była w stanie podjąć pracy w zawodzie lub gdyby była całkowicie lub częściowo niezdolna do pracy.