PONAD 1 300 000 ZŁ ZAMIAST 180 000 ZŁ ORAZ 11 236 ZŁ TYTUŁEM MIESIĘCZNEJ RENTY DLA POSZKODOWANEGO W WYPADKU DZIECKA!

Historia:
21 sierpnia 2010 roku miał miejsce wypadek samochodowy. 4,5 letni Robert G. był pasażerem pojazdu kierowanym przez jego matkę – współsprawcę zdarzenia. Na skutek wypadku dziecko doznało uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, którego wynikiem jest niedowład czterech kończyn oraz niewydolność oddechowa.

Propozycja Ubezpieczyciela:
Ubezpieczyciel odpowiadający za sprawcę zdarzenia na etapie postępowania likwidacyjnego wypłacił jedynie zadośćuczynienie w kwocie 180 000 zł. W toku procesu pozwany ubezpieczyciel wnosił o oddalenie powództwa w całości podnosząc, że wysokość wypłaconego zadośćuczynienia jest adekwatna do rozmiaru cierpień poszkodowanego, a przyznanie renty nie jest uzasadnione, ponieważ koszty opieki, w tym rehabilitacji powoda, są ponoszone przez NFZ.

Uzyskane odszkodowanie:
W wyniku działań Europejskiego Centrum Odszkodowań reprezentującego Poszkodowanego, Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 19 września 2013 r. zasądził na rzecz Roberta jednorazową kwotę ponad 1 300 000 zł oraz 11 236 zł tytułem miesięcznej renty. Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj więcej:
Rekordowe odszkodowanie ponad 1 300 000 zł oraz 16 400 zł renty dla 4,5 letniego Roberta!