Podziękowania dla współpracowników EuCO: Andrzeja i Agnieszki Antczak oraz Karoliny Spychaj