Podziękowania dla Krzysztofa Muszyńskiego i Grzegorza Pawlika.

Agent EuCO niesie nie tylko pomoc w uzyskaniu adekwatnego i godnego odszkodowania ale nierzadko także istotne wsparcie psychiczne dla Osoby Poszkodowanej w trudnym czasie po wypadku. Dziękujemy Pani Wiesławie za opinię. Kolegom Krzysztof Muszyński i Grzegorz Pawlik gratulujemy dobrze wykonanej pracy!