Podziękowania dla Krzysztofa Muszyńskiego i Grzegorza Pawlika.