Podziękowania dla Grzegorza Kisiela i pracowników Centrali EuCO