Podziękowania dla Anny Majewskiej-Rynkiewicz i Michała Sucheckiego