Podziękowania dla Adrianny Lesiuk, Anny Majewskiej-Rynkiewicz i Michała Sucheckiego