Podziękowania dla Adrianny Lesiuk i Michała Sucheckiego