Po 15 latach od tragedii Sąd przyznał osieroconym dzieciom 200.000 zł zadośćuczynienia.

Utworzono: 03 czerwca 2014r.

Po 15 latach od tragedii Sąd przyznał osieroconym dzieciom 200.000 zł zadośćuczynienia.

11 sierpnia 1999 roku na północy Polski dochodzi do wypadku samochodowego. Prowadząca pojazd kobieta traci panowanie nad kierownicą i uderza w przydrożne drzewo. W wyniku wypadku niegroźnych obrażeń doznaje wówczas 14-letni Paweł. Niestety jego rodzice Dorota i Cezary ponoszą śmierć na miejscu. Opiekę nad chłopcem obejmuje jego 23 letnia siostra, która w obliczu sytuacji odkłada swoje plany macierzyńskie na później. Po odchowaniu chłopca, okazuje się, że kobieta w wyniku pogarszającego się stanu zdrowia już nigdy nie będzie w stanie zajść w ciążę.

Ubezpieczyciel odpowiedzialny za likwidację szkody odmawia wypłaty jakichkolwiek środków, odrzucając roszczenia dotyczące poniesionej krzywdy w związku z utratą najbliższych osób. Sprawa trafia do Sądu, jednak ten przychyla się do argumentacji Towarzystwa Ubezpieczeniowego i oddala powództwo.

W imieniu poszkodowanego rodzeństwa, Europejskie Centrum Odszkodowań wnosi o apelację w lipcu 2013 roku. Wyrokiem Sądu II instancji na rzecz poszkodowanego rodzeństwa – Pawła i Magdaleny, zostaje zasądzone łącznie 200.000zł tytułem zadośćuczynienia.

Przeczytaj artykuł:
http://tnij.org/ho51g7c