PLAGA KIEROWCÓW BEZ OC – FATALNE SKUTKI DLA OFIAR WYPADKÓW