Piękne podziękowania dla Współpracowników EuCO PP. Bożeny Maceńko i Grzegorza Pawlika