PIĘKNE PODZIĘKOWANIA DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW EUCO PP. BOŻENY MACEŃKO I GRZEGORZA PAWLIKA