Parkiet ponownie zwraca uwagę na dynamiczny wzrost akcji EuCO