Parkiet: EuCO w gronie polecanych firm z potencjałem na GPW