Pani Bożena Maceńko nowym Dyrektorem Regionalnym EuCO.