Restrukturyzacja w EuCO - OświadczenieKierując się ochroną interesów klientów i wierzycieli a także dążeniem do szybkiego wyjścia z trudnej sytuacji, w jakiej w ostatnim okresie znalazła się spółka podjęto decyzję o wszczęciu procedury restrukturyzacyjnej. Odpowiedni wniosek został już złożony w sądzie. Restrukturyzacja pozwala na ustabilizowanie prawnej sytuacji spółki, po to by móc wyprowadzić ją z kłopotów, kontynuować działalność i w konsekwencji móc rozliczyć się z zaistniałego zadłużenia.

Przyczyn znacznego pogorszenia sytuacji finansowej spółki, która przez 18 lat swojej dotychczasowej działalności wywalczyła w sądach na rzecz prawie 350.000 klientów odszkodowania w wysokości ponad 3 miliardów zł przynosząc przy tym duże zyski, należy upatrywać w koronawirusowych obostrzeniach. Tę branżę dotknęły one w olbrzymim stopniu. Maksymalne ograniczenie kontaktów międzyludzkich i powiązana z tym niemożność kontaktu agentów z klientami skutkowały znacznie mniejszą liczbą realizowanych spraw. Do tego doszedł także pandemiczny, wielomiesięczny paraliż działalności sądów i wielu innych urzędów co przełożyło się wprost na dłuższy czas trwania postepowań. Efekty negatywne tego procesu odczuwalne są jeszcze do dzisiaj. Sprawy nawarstwiły się i wiele z nich do dziś czeka w kolejce do rozpatrzenia. To także wpłynęło na kondycję finansową branży.

Podjęte przez zarząd spółki tuż po lockdownie zdecydowane działania naprawcze przyniosły krótkookresowe efekty. Znaczące ograniczenie kosztów, sprzedaż nowych produktów, zwiększenie liczby agentów skutkowały wzrostem liczby prowadzonych spraw. To wszystko umożliwiło kontynuowanie działalności operacyjnej spółki i wzrost wypłat świadczeń dla klientów indywidualnych. Tym ostatnim w ciągu ostatniego półrocza wypłacono łącznie ponad 30 mln zł.

Wydawało się, że spółka jest w stanie poradzić sobie z koronawirusowym dołkiem, w który wpadła. Tym bardziej, że lipiec i sierpień 2022 r. to miesiące, w których sprzedaż oferowanych przez EuCO produktów zdecydowanie poszła do góry, skutkując niespotykanymi od miesięcy efektami.

Niestety od lipca 2022 r. zauważalnym i z miesiąca na miesiąc także coraz bardziej odczuwalnym dla spółki, stało się zdecydowane wydłużenie przez towarzystwa ubezpieczeniowe procedowania kierowanych tam spraw klientów. Wpływy od towarzystw znacząco spadły, przez co konieczne stało się zweryfikowanie prognoz dotyczących przychodów spółki, tak by odzwierciedlały zmienioną sytuację. Można domniemywać, że takie postępowanie towarzystw ubezpieczeniowych było efektem wspólnych uzgodnień ubezpieczycieli, które zawarto w Komunikacie Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) z 30.08.2022 r. PIU w ciągu ostatnich lat próbowała kilkakrotnie bezskutecznie ograniczyć rynek odszkodowawczy w Polsce, którego dotychczasowy aktywny rozwój pozwolił zwiększyć pozycję i upodmiotowić klientów w relacjach z towarzystwami. Czyniła to w interesie zwiększenia zysków firm ubezpieczeniowych, dla których wypłaty należnych klientom odszkodowań stanowiły znaczne koszty.
W ciągu ostatniego roku znacząco także wzrosły koszty obsługi kredytów i obligacji. Podniesienie stóp procentowych dotknęło także tę działalność. O ile na początku roku spółka płaciła z tytułu odsetek od obligacji i kredytu 601 tys. zł to obecnie odsetki kwartalne wynoszą 911 tys. zł przy malejącym kapitale. Warto w tym miejscu podkreślić, że spółka spłaciła już 32 z 50 milionów zł z tytułu obligacji. Ma także jeszcze 15,8 mln zł kredytu bankowego. Jednocześnie spółka odnotowała spadek wpływów z tytułu odszkodowań realizowanych przez firmy ubezpieczeniowe. W 3 kwartale 2022 w porównaniu do poprzednich kwartałów tego roku odnotowano zmniejszenie realizowanych przepływów na konta spółki o ok 50%.
Wydłużenie przez towarzystwa ubezpieczeniowe procedur rozpoznania spraw, opóźnione wypłaty świadczeń, koszty obsługi wierzytelności instytucji finansowych - to wszystko na tyle zachwiało płynnością spółki, że ostatecznie zdecydowała się na restrukturyzację.
Restrukturyzacja pozwalająca na czasowe wstrzymanie na obecnym etapie wypłat z tytułu obligacji, kredytów i innych zobowiązań - podyktowana jest chęcią wyjścia spółki z trudnej sytuacji. Restrukturyzacja jest procesem pozwalającym na ustabilizowanie sytuacji spółki, kontynuowanie działalności i rozliczenie się ze wszystkich zobowiązań. Działania restrukturyzacyjne umożliwiają ochronę firmy i jej majątku, pozwalają na odzyskanie płynności finansowej poprzez odblokowanie środków na bieżącą działalność. Dodatkowo pomagają w obniżeniu zadłużenia i, co najważniejsze - dają Spółce możliwość zarabiania.

Co ważne spółka nie tylko działała i nadal działa, ale posiada wciąż wysoki potencjał restrukturyzacyjny, zdolność operacyjną i skonkretyzowany plan pokonania problemów płynnościowych. Obecnie w całej grupie EuCO prowadzone są wobec towarzystw ubezpieczeniowych sprawy klientów na łączną, przewidywaną kwotę odszkodowań bliską 250 mln zł. W momencie ich zakończenia łączna prowizja EuCO to około 50 mln zł. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że restrukturyzacja umożliwi kontynuowanie procesu pozyskiwania nowych spraw i zwiększanie w ten sposób przychodów.

Dbając o swoich klientów, dążąc do maksymalnego zabezpieczenia wypłat wywalczonych dla nich od ubezpieczycieli odszkodowań, EuCO wdraża już system rozliczeń zapewniający podział płatności pochodzących od towarzystw ubezpieczeniowych. Zgodnie z nimi to ubezpieczyciel będzie wypłacał bezpośrednio na konta klientów wywalczone odszkodowanie, pomniejszone o prowizję – która trafi na konto spółki. Rozwiązanie to dotyczy wszystkich klientów EuCO, których sprawy są w toku, a także przyszłych klientów.

Władze Spółki

Zakres usług

 
HomeHome

Obrażenia ciała

HomeHome

Wypadek śmiertelny

pielegnacja_euco1pielegnacja_euco2

Świadczenia pielęgnacyjne

HomeHome

Wypadek w rolnictwie

 
HomeHome

Potknięcie / poślizgnięcie

HomeHome

Błąd medyczny

HomeHome

Szkoda na pojeździe

HomeHome

Wypadek przy pracy

parallax background

Pomagamy
poszkodowanym już od 18 lat!Z naszej pomocy skorzystało już ponad 350.000 osób. Nasi Klienci uzyskali ponad 3.000.000.000 zł odszkodowań.

Zobacz jak wygląda nasz proces

Home1

Skontaktuj się z nami

Zrób pierwszy krok i skontaktuj się z nami. Podczas bezpłatnej konsultacji, przeprowadzimy wstępną analizę Twojej sprawy

Home2

Analiza sprawy

Bezpłatnie wykonamy analizę i weryfikację Twoich dokumentów. Ocenimy, w jaki sposób możemy Ci pomóc i co jesteśmy w stanie razem osiągnąć.

Home3

Kalkulacja roszczeń

Na tym etapie wykonamy kalkulację roszczeń oraz przedstawimy warunki umowy. Jeśli zdecydujesz się na współpracę z nami, od razu przystępujemy do działania.

Home4

Negocjacje i wypłata

Na podstawie rozpoznania sprawy oraz dokumentacji (i naszego doświadczenia) rozpoczynamy rozmowę z ubezpieczycielem. Często już na tym etapie, widząc nasze argumenty, ubezpieczyciel godzi się na wypłatę odszkodowania. Jeśli jest ono dla Ciebie satysfakcjonujące, powoli możemy kończyć sprawę i cieszyć się z rozwiązania. Wypłata wpływa na Twoje konto.

Zapewniajmy pełną obsługę i wsparcie również na etapie sądowym. Prowadzimy sprawę klienta kompleksowo od początku do końca.


Kim jesteśmy

Jesteśmy Europejskim Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji (EuCO)


Jesteśmy liderem rynku odszkodowań w Europie Środkowo-Wschodniej. Wspiera osoby poszkodowane w wypadkach oraz ich bliskich w uzyskaniu należnych świadczeń od Towarzystw Ubezpieczeniowych. Grupa Kapitałowa EuCO działa na terenie Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii. Od momentu powstania w 2004 roku, EuCO pomogło 350 tysiącom osób i uzyskało dla nich ponad 3 mld złotych odszkodowań. Spółka współpracuje z ponad 40 tysiącami agentów na terenie całego kraju oraz zatrudnia 200 pracowników w centrali w Legnicy. Od 2010 roku EuCO jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Czytaj więcej
Skontaktuj się z nami

Nagrody i certyfikaty

 

Opinie klientów

 • Wypadki zdarzają się w najmniej oczekiwanym momencie. Państwa firmę polecił mi kolega. Teraz wiem, że współpraca z Państwem była najlepszą decyzją w moim „drugim" życiu – tym po wypadku. Warto walczyć o swoje! Bardzo dziękuję!
  Jarek Z. Skierniewice

  zobacz więcej
 • Państwa praca pomaga ludziom w trudnych dla nich chwilach. Bardzo dziękuję za cierpliwość, sympatyczną obsługę i oczywiście uzyskaną sumę zadośćuczynienia.

  Tadeusz Ś. Tomaszów Maz.

  zobacz więcej
 • Człowiek całe życie się uczy. Uzyskane pieniądze umożliwiły mi przekwalifikowanie się. Teraz mam lepszą i bardziej bezpieczną pracę. Gdyby nie pomoc Europejskiego Centrum Odszkodowań, to prawdopodobnie byłbym dziś bezrobotny. Wasza praca jest więcej warta niż Wam się wydaje. Dziękuję.

  Pozdrawiam

  Roman K. Katowice

  zobacz więcej

 • Chciałem serdecznie podziękować za trud Państwa Pracowników włożony w moją sprawę. Pieniądze z odszkodowania pomogły mi wrócić do normalnego życia. Największe podziękowanie należą się agentowi – Panu Sławkowi, który pilotował moją sprawę.

  Antoni M., Poznań

  zobacz więcej
 • Gdy trudno wyrazić swoją wdzięczność a wszystkie, nawet te największe słowa wydają się nieodpowiednie, wystarczy powiedzieć: Dziękuję za pozytywne załatwienie sprawy, za miłe i serdeczne rozmowy telefoniczne, za wszystko to co otrzymałam od Was Państwo.

  Z poważaniem. Halina M.

  zobacz więcej
 • Doceniam firmy, które nastawione są nie na zysk, ale na pomoc ludziom, którzy potrzebują wsparcia. Jeszcze dwa lata temu nie widziałem sensu życia. W wypadku straciłem obydwie nogi i dla mnie był to koniec świata. Dziś jestem szczęśliwym mężem i ojcem, dzięki czemu są takie dni (a nawet tygodnie!), w których zapominam, że jestem niepełnosprawny. Jesteście WIELCY!

  Mikołaj S. Warszawa

  zobacz więcej
 • Pracownicy EuCO mają ludzkie odruchy, co w dzisiejszych czasach rzadko się zdarza. Rozumieją problemy zwykłego człowieka i starają się każdemu pomóc tak jak potrafią najlepiej. Nawet najmniejsze odszkodowanie może podreperować budżet rodzinny, a tym samym zminimalizować skutki traumatycznych przeżyć. Moja wdzięczność jest ogromna. Dziękuję wszystkim tym, którzy byli zaangażowani w pozytywne rozstrzygnięcie mojej sprawy.

  Paweł Cz. Stalowa Wola

  zobacz więcej

Grupa EUCO

HomeHome
logo-filipiaklogo-filipiak

parallax background

Bezpłatna konsultacjaSzybko sprawdzimy, czy należy Ci się odszkodowanie. Niczym nie ryzykujesz.
Umów się na rozmowę

Aktualności

13/07/2022
EuCO płaci raty i odsetki

EuCO płaci zarówno raty kapitałowe jak i odsetki od obligacji terminowo.

Europejskiego Centrum Odszkodowań niezmiennie od 5 lat wywiązuje się ze zobowiązań spłaty rat kapitałowych i odsetek od Obligacji. Dzięki podjętym już działaniom Spółka EuCO będzie realizowała […]
10/06/2022

Dobre wyniki finansowe GK EuCO za I kwartał 2022 roku.

Miło nam poinformować, że w I kwartale 2022 roku Grupa Kapitałowa EuCO odnotowała dobre wyniki finansowe, osiągając ponad 2 mln PLN zysku EBITDA, tym samym potwierdzając […]
23/04/2021

Odstąpienie od połączenia spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. ze spółką EuCO Marketing Sp. z o.o.

Więcej informacji w raporcie: Raport bieżący nr 3/2021 Podjęcie decyzji o odstąpieniu od połączenia spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. ze spółką EuCO Marketing Sp. z o.o. […]
21/07/2020

Obligacje EuCO serii B na Catalyst

Zarząd GK EuCO informuje, że od dnia 20 lipca 2020 r. obligacje EuCO serii B są notowane w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst Zobacz raport bieżący […]

Masz pytanie?