Odszkodowanie jednorazowe

Odszkodowanie jednorazowe ( art. 444§ 1 K.C.) związane jest z pokryciem wszelkich kosztów, które wystąpiły w następstwie wypadku (w tym rodzaju świadczeń zwrotu kosztów leczenia poszkodowany może zażądać z góry lub po zakończonym leczeniu na podstawie faktur lub rachunków w oryginale)

  • koszty pobytu w szpitalu,
  • koszty nabycia leków i sprzętu rehabilitacyjnego,
  • koszty diet koniecznych po leczeniu szpitalnym i operacyjnym,
  • koszty dodatkowej opieki medycznej,
  • koszty przeszkolenia zawodowego,
  • koszty przejazdów osób najbliższych na konsultacje medyczne nawet odwiedziny,
  • koszty konsultacji wybitnych specjalistów, jeśli są niezbędne w dalszym leczeniu.